जग्गा मिचनेको सम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था

जग्गा मिचनेको सम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था मुलुकी ऐन २०२० ले तत्कालीन मुलुकी ऐनको महल १० मा गरेको थियो तर मुलुकी ऐन २०२० अहिले प्रयोगमा छैन र मुलुकी ऐन २०७४ ले मुलुकी ऐन २०२० लाई खारेज गरेको छ ।

BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here