Thursday, July 11, 2024
Homeकानूनी जानकारीएसिड प्रहार (acid attack) भनेको के हो |...

एसिड प्रहार (acid attack) भनेको के हो | एसिड अटैक गरेमा कति सजाय हुन्छ?

एसिड अटैक भनेको के हो?

एसिड अटैक वा अम्ल आक्रमण कुनै मानिसलाई मार्ने, कुरूप बनाउने वा अङ्गभङ्ग गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यक्तिको शरीरमा एसिड फालेर गर्ने एक प्रकारको हिंसा वा अपराध हो। कुनैपनि व्यक्तिले कुनैपनि ब्यक्ति माथि कुनैपनि किसिमले तेजाब (एसिड) फ्याक्नु हुँदैन र यस्तो कार्य गरेमा अपराध गरेको मानिन्छ। मुलुकी अपराध सहिन्ता ऐन, २०७४ ले दफा १९३ मा प्रष्ट रूपमा एसिड अटैकलाई अपराध भनी भनेको छ। एसिड अटैकमा प्रायः महिलाहरु नै पीडित हुन्छ।

एसिड अटैक गरेमा कति वर्ष सजाय हुन्छ?

एसिड अटैक गरेमा कति वर्ष कैद र कति रुपियाँ जरिवाना हुने बारे मुलुकी अपराध सहिन्ता ऐन, २०७४ काे दफा १९३(२) मा व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार एसिड अतैकले अनुहार कुरुप भएमा कसुरको प्रकृति अनुसार पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ भने शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप भएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।

एसिड अटैक संग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था

१९३. तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्न नहुने : (१) कसैले कसैलाई तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी वा छर्कीई वा त्यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पार्ने काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

भर्खरै सोधिएको प्रश्नोतर

प्रश्न: कुनै केटाले कुनै केटीको अनुहारमा तेजाब छर्की कुरुप बनाएमा कति सजाय हुन्छ?

उत्तर: कसुरको प्रकृति हेरी ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाख देखि ५ लाखसम्म जरिवाना हुन्छ। [(मुलुकी अपराध सहिन्ता ऐन २०७४ काे दफा १९३(२) ]

प्रश्न: यदि तेजाब केटीको अनुहारमा छर्किदा अनुहारमा नपरी केटीको अर्कै अंग कुरुप भएमा कति सजाय हुन्छ?

उत्तर: ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार देखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुन्छ। [(मुलुकी अपराध सहिन्ता ऐन २०७४ काे दफा १९३(२) ]

हामी संग जोडिन हाम्रो फेसबूक पेज लाइक गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ कानून सम्बन्धी जानकरी र समाचार थाहा पाउनको लागि तल दायाँ पट्टी रहेको bell icon मा click गरी subscribe गरिदिनुहोला।

Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari is the Editor-in-Chief and SEO Expert at Law Scholars Nepal who is continuously publishing law related information and legal knowledge with the aim of increasing legal awareness in Nepal.
सम्बन्धित पोस्ट

पुनरावेदन भनेको के हो र मुद्दाको पुनरावेदन सम्बन्धी कानूनी...

पुनरावेदन भनेको के हो? कुनै अदालतले शुरु कारबाही गरी फैसला वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दामा...

प्रमाण परीक्षण भनेको के हो?

मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयसंग सम्वद्घ दाबी जिकिर खण्डन वा समर्थन गर्ने लिखतलाई लिखित प्रमाण...

तारिख भनेको के हो?

मुद्दाका पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुनु भनी किटान गरी तोकिएको दिनलाई तारिख भनिन्छ। मुद्दाको कारबाहीको...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: