Monday, June 24, 2024

कानूनी लिखत

मुचुल्का भनेको के हाे ? मुचुल्का कति किसिमको हुन्छ...

मुचुल्का भनेको के हो? सामान्य अर्थमा भन्दा खेरी, मुचुल्का भनेको कुनै पनि घटना वा कामकाजमा...

कानूनी मस्यौदा भनेको के हो ? कानूनी मस्यौदाकाे महत्त्व...

कानूनी मस्यौदा (Legal Drafting) भनेको के हो? सामान्यतया कानुनी मस्यौदा भन्नाले विस्तृत रूपमा लेखेर तयार...

अभियोगपत्र भनेको के हो ? अभियोगपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु...

अभियोगपत्र (Chargesheet) भनेको के हो? कसैमाथि कुनै फौजदारी अपराध गरेको भनी दोष लगाउने कामलाइ अभियोग...

घटनास्थल प्रकृतिको मुचुल्का भनेको के हाे?

घटनास्थल प्रकृतिको मुचुल्का भनेको के हाे? कुनै आपराधिक कार्य भएको अवस्थामा सो घटना भएको स्थान,...

खनतलासी मुचुल्का भनेको के हाे?

खनतलासी मुचुल्का भनेको के हाे? खनतलासी मुचुल्का :- अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति, दसी, प्रमाण रहेको अवस्थामा...

कानूनी लिखत भनेको के हाे? कानूनी लिखतकाे महत्व उल्लेख...

कानूनी लिखत भनेको के हो? कानूनी प्रयोजनको लागि लेखिएको लिखत कानूनी लिखत हो । कानूनी...

जाहेरी दरखास्त भनेको के हाे ? जाहेरी दरखास्त लेख्दा...

जाहेरी दरखास्त (FIR) भनेको के हो? समाजिक अपराध जस्तै चोरी, डकैती, शारीरिक, मानसिक यातना, बलात्कार,...

भरपाई भनेको के हाे | भरपाईको नमूना सहित भरपाई...

भरपाई भनेको के हो? भरपाई भनेको घरायसी लिखतमा पर्ने कागजात हो। भरपाई दुइवटा शब्द भर...

तमसुक भनेको के हो । तमसुकको किसिम । तमसुक...

व्यक्ति व्यक्तिबीच वा व्यक्ति र संस्थाबीच वा प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिबीच कुनैपनि चिज बस्तु...

निवेदन भनेको के हो ? कानुनी निवेदन लेख्दा ध्यान...

निवेदन भनेको के हो ? निवेदन कसरी लेख्ने र निवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: