Sunday, June 23, 2024

कानूनी शब्दार्थ

संवैधानिक कानून भनेको के हो?

संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न अंग तथा निकायहरुले गर्ने काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न संविधानको अधिनमा...

प्रतिउत्तर पत्र भनेको के हो?

कसैले अदालतसमक्ष कसैका उपर फिराद पत्र दर्ता गरेपछि अदालतले फिराद पत्रमा विपक्षी बनाएको व्यक्तिलाई...

दरपीठ भनेको के हो?

अड्डा अदालतको प्रमुख समक्ष पेश गरिएको लिखतको रित नपुगेको भए त्यस्तो लिखत लाई फिर्ता...

तोक भनेको के हो?

कुनै पनि अड्डा अदालतमा पेश गरिने लिखतलाई सर्वप्रथम उक्त अड्डामा अदालतका प्रमुख कहाँ पेश...

मिलापत्र भनेको के हो?

अड्डा अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा झगडाको अन्त्य गरी विवाद समाधान गर्ने कुरामा सहमति जनाई लिखित...

पक्राउ पुर्जी भनेको के हो?

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा तत्काल पक्राउ नभइ फरार रहेको अभियुक्तलाई भेट्ने बित्तिकै पक्राउ गरी दाखिल...

म्याद तामेलीको कार्यविधि

देवानी मुद्दामा फिराद पत्र पत्र दर्ता गरेपछि तीन दिनभित्र प्रतिवादीको नाम म्याद तयार गर्नुपर्दछ...

समाह्वान भनेको के हो?

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा तत्काल पक्राउ नपरेको प्रतिवादीलाई उपस्थित हुन भनि पठाइने सूचना तथा साक्षीलाई...

इतलायनामा भनेको के हो?

अड्डा अदालतले देवानी विषयमा फिराद पत्र दर्ता भएपछि प्रतिवादीको नाममा अदालतमा उपस्थित हुन भनि...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: