Saturday, April 13, 2024

अपराध कानूका सिद्धांत

फौजदारी कानून भनेको के हो ? यसका महत्व र...

फौजदारी कानूनको परिचय (Meaning of Criminal Law) फौजदारी कानून भनेको त्यस्तो कानून हो जसले अपराधिक...
- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: