Thursday, July 11, 2024

आमाको नामबाट नागरिकता

बाबुको नाम नराखी आमाको मात्र नाम राखेर नागरिकता दिन...

सर्वोच्च अदालतले बाबुको नाम नराखी आमाको मात्र नाम राखेर नागरिकता दिन सकिने गरी परमादेश...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: