Thursday, July 11, 2024

कानुनी जानकारी

तमसुक भनेको के हो । तमसुकको किसिम । तमसुक...

व्यक्ति व्यक्तिबीच वा व्यक्ति र संस्थाबीच वा प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिबीच कुनैपनि चिज बस्तु...

न्यायाधीशले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि पेनको निब किन तोड्छन् ?

तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले न्यायाधीशले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि पेनको निब तोडछन् सुन्नु भएको होला...

लेनदेन व्यवहार भनेको के हो ? लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी...

लेनदेन व्यवहार वर्तमान समयकाे एक अपरिहार्य  तथा अत्यावश्यक भएकोले लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: