Saturday, April 13, 2024

कानुनी ज्ञान

तमसुक भनेको के हो । तमसुकको किसिम । तमसुक...

व्यक्ति व्यक्तिबीच वा व्यक्ति र संस्थाबीच वा प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिबीच कुनैपनि चिज बस्तु...

लेनदेन व्यवहार भनेको के हो ? लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी...

लेनदेन व्यवहार वर्तमान समयकाे एक अपरिहार्य  तथा अत्यावश्यक भएकोले लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था...
- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: