Sunday, June 23, 2024

कानूनको आवश्यक्ता

कानूनको परिचय: परिभाषा, महत्व र आवश्यकता

कानूनको अर्थ कानून भनेको के हो - कानून भनेको नियमहरुको दस्तावेज हो जसले मान्छेहरूको व्यवहार...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: