Saturday, April 13, 2024

जन्मकैद

नेपालमा कस्तो अपराध गरेमा आजीवन जन्मकैद सजाय हुन्छ?

नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपालीले नेपालको कानून पालन गर्नुपर्ने उसको संवैधानिक कर्तव्य हो। प्रत्येक...
- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: