Thursday, July 11, 2024

फैसलाकाे अर्थ

फैसला भनेको के हो? फैसला पत्र तयार गर्दा उल्लेख...

फैसला भनेको के हो? अदालतमा प्रवेश गरेको कुनै पनि विवाद को विषयमा (मुद्दामा), दुवै पक्षबाट...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: