Saturday, April 20, 2024

भरपाईको अर्थ

भरपाई भनेको के हाे | भरपाईको नमूना सहित भरपाई...

भरपाई भनेको घरायसी लिखतमा पर्ने कागजात हो। भरपाई दुइवटा शब्द भर र पाई मिलेर...
- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: