Saturday, April 13, 2024

मृत्युदण्डको सजाय

न्यायाधीशले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि पेनको निब किन तोड्छन् ?

तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले न्यायाधीशले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि पेनको निब तोडछन् सुन्नु भएको होला...
- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: