Thursday, July 11, 2024

संविधान भनेको के हो

संविधान भनेको के हो? नेपालको संविधान २०७२ काे आधारभूत...

संविधान भनेको के हो? संविधान कुनै पनि देशको मूल (प्रमुख) कानुन हो।स्वतन्त्र देशमा संविधान रहेको...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: