Thursday, July 11, 2024

crime in nepali

अपराध भनेको के हाे ? अपराधका चरणहरू काे वर्णन...

अपराधकाे अर्थ अपराध शब्दको उत्पत्ति 'ल्याटिन' भाषाको (कृमिन) भन्ने शब्दबाट आएको हो। जसको अर्थ आरोप...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: