Thursday, July 11, 2024

Criminal law in Nepal

फौजदारी कानून भनेको के हो ? यसका महत्व र...

फौजदारी कानूनको परिचय (Meaning of Criminal Law) फौजदारी कानून भनेको त्यस्तो कानून हो जसले अपराधिक...

देवानी कानुन भनेको के हो ? नेपालमा यसका महत्व,...

यस भित्र : देवानी कानुन  (civil law) भनेको के हो ? देवानी कानुनीका सिद्धान्तहरू...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: