Sunday, June 23, 2024

meaning of judgement in nepali

फैसला भनेको के हो? फैसला पत्र तयार गर्दा उल्लेख...

फैसला भनेको के हो? अदालतमा प्रवेश गरेको कुनै पनि विवाद को विषयमा (मुद्दामा), दुवै पक्षबाट...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: