Sunday, May 26, 2024

sambidhan ko bisheshta

संविधान भनेको के हो? नेपालको संविधान २०७२ काे आधारभूत...

संविधान भनेको के हो? संविधान कुनै पनि देशको मूल (प्रमुख) कानुन हो।स्वतन्त्र देशमा संविधान रहेको...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: