Sunday, June 23, 2024

what is constitution in nepali

संविधान भनेको के हो? नेपालको संविधान २०७२ काे आधारभूत...

संविधान भनेको के हो? संविधान कुनै पनि देशको मूल (प्रमुख) कानुन हो।स्वतन्त्र देशमा संविधान रहेको...
- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: