Saturday, April 13, 2024

why do lawyers wear black coats in nepali

अदालतमा बहस गर्दा वकिलहरुले किन कालो कोट लगाउँछन्?

तपाईहरु मध्ये धेरैको मनमा वकिलहरुले कालो कोट किन लगाउँछन् भन्ने सोचिरहनुभएको होला? मैले धेरै...
- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: