Saturday, April 20, 2024

why lawyers wear black coats

अदालतमा बहस गर्दा वकिलहरुले किन कालो कोट लगाउँछन्?

तपाईहरु मध्ये धेरैको मनमा वकिलहरुले कालो कोट किन लगाउँछन् भन्ने सोचिरहनुभएको होला? मैले धेरै...
- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: