Thursday, July 11, 2024

रोचक तथ्य

विधिशास्त्र

  • व्यक्ति भनेको के हो र व्यक्ति कति किसिमका हुन्छन्?

  • अधिकार र कर्तव्यकाे परिचय दिँदै यसका प्रकारहरू लेख्नुहोस्।

  • संविधान भनेको के हो र यसका विशेषताहरू चर्चा गर्नुहोस्।

  • संविधानको परिचय दिँदै यसका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

  • मौलिक हकअधिकार भनेको के हो र यो किन महत्वपूर्ण छ?

  • विधिको शासन भनेको के हो र यो किन आवश्यक छ?

  • स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको के हो र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापित गर्न के गर्नुपर्छ?

  • न्यायिक समीक्षा भनेको के हो र यसले कसरी सरकारको शक्तिलाई सीमित गर्छ?

  • शक्ति पृथीकरणको सिद्धान्त भनेको के हो र यसले कसरी विधिको शासन स्थापना गर्दछ?

कानूनी ज्ञान

प्रवेश परीक्षा

error: